VOLAP Akademi Projesi

VOLAP Voleybol Akademi projesi kapsamında yürütülen voleybol eğitiminin geniş bir çevreye yayılırken yapılan çalışmalardan tüm voleybol paydaşlarının ve voleybol altyapı sporcuları ile öğreticilerinin yarar sağlayarak ülkemizde sportif bir nesil yetiştirilmesi amacıyla, standartları aynı, eğitim programı belirlenmiş ve sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturulmuştur.

Voleybol okullarının eksik yönleri, tesislerdeki materyallerin geliştirilmesi, yönetim süreçleri, branş antrenör eğitimleri ve spor eğitimi içerikleri üretilmesi konusunda VOLAP uzmanlarının da desteğiyle oluşturulmuş yazılı, görsel ve videolardan oluşan bir arşiv oluşturulması yoluyla voleybol eğitiminin desteklenerek bu okullardaki voleybolcu sayısının ve gelişim düzeyinin hızlı bir biçimde arttırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda;
– Voleybol okullarındaki aday sporcularla altyapı liglerinde mücadele edecek 12-18 yaş takımlarının eğitim destekleri sağlanacak, sporcular takım, grup ve bireysel antrenmanlar yanında teknik kurul tarafından oluşturulacak teorik ve pratik video yayınlarla desteklenecektir.
– 7-16 yaş voleybol gruplarından, aday yüksek seviye sporcular bulma, bulduklarını akademi projemiz desteğiyle yetiştirme ve yetişen bu sporcuları altyapıdan oyuncu yetiştirme vizyonu ile voleybol takımlarının ana omurgasına katkı sağlanacak olup bu seçimler performans testleri yoluyla desteklenecektir.

TEORİK ve PRATİK VİDEO EĞİTİMLERLE

  • Kampüs spor salonlarında bireysel ve grup antrenmanları ile hızlı gelişim yanında kaybedilen dönemin telafisi amaçlanır. Oyuncunun mevki özelliklerine uygun özel antrenmanlar yoluyla oynadığı pozisyona ait yeni yetenekler kazanması sağlanır.
  • Antrenörlerin kendi takımlarına ve oynatılan mevkinin gereklerine uygun programlar hazırlayabilmesi için başvurabilecekleri yazılı, görsel ve video kaynaklar VOLAP akademi dahilinde üretilerek antrenör eğitimleri aktarımı sağlanır. 
  • Performans test uygulamaları sayesinde sporcu taramaları yapılır ve sporcuların üst seviye gruplara yükseltilmesi için de bu testlerden destek alınır, test uygulama süreçleri konusunda gerek çevrimiçi, gerekse yüzyüze uygulamalı eğitimler düzenlenir.

Hadi birlikte voleybol oynamaya başlayalım.