Hakkımızda

Dünyada voleybol branşında üst sıralarda yer alan ülkemizde, alınan başarıları sürekli kılmak ve bu başarıları tüm kategoriler ve tüm voleybol paydaşları için elde edebilmek konusunda hiç bitmeyecek bir çabanın gerekli olduğu ortadadır. Türk voleybolunun ve tüm paydaşların standartlarının yükseltilmesi konusunda karar alıcılara ve yetkililere destek olmak, ortaya konacak olumlu ya da olumsuz araştırma, analiz ve raporlarla yaşanan sorunların tüm voleybol paydaşları ve tüm karar alıcılar tarafından anlaşılmasını sağlayabilmek için tarafsız derneklere ve platformlara büyük görevler düşmektedir.

Son yirmi yılda dünya voleybolunda yaşanan rekabet, ülkelerin sporu tabana yayma istekleri, takım sporu olarak voleybolu merkezine alan daha fazla ülkenin varlığı gibi sebeplerle, voleybolun ekol ülkesi olma niteliğini milli takımlarımız üzerinden sağlayacaksak, ülkemiz ağırlıklı olarak yerli oyuncularla bu hedefi kazanmak ve korumak zorundadır. Yabancı oyuncuların Türk voleyboluna verdiği katkı, kadın ve erkek voleybolu arasındaki fark, altyapıda alınan başarıların üst tarafa taşınması, voleybola emek veren paydaşların eşit şekilde kazanımlara ortak edilmesi ile kulüpler arasında yönetişim farklılıkları gibi sürekli gelişimi hedeflememiz gereken alanların varlığı herkes tarafından kabul edilmektedir.

Türk voleybolunun ekol olma hedefi, paydaşları zenginlik gören, çok seçenekli, genişletici, yaratıcı, teknik ve taktiksel düzeyde fark yaratan, yabancı oyuncu pazarı değil, dünya liglerine daha çok oyuncumuzu gönderen, sadece jenerasyona bağlı başarı bekleyen değil, her zaman başarılı bir branş hüviyeti kazanmamızı gerekli kılmaktadır. Tüm bunlar ise eğitimi merkeze alan, ileriye dönük, kapsayıcı, kaynakların verimli kullanıldığı planlı programların tüm kategorilere tabandan başlayarak uygulanmasıyla mümkün olacaktır.

VOLAP Vizyonu

Türk voleybolunun dünyada kalıcı ekol hedefine ulaşabilmesine yardımcı olmak amacıyla ülkemiz ve dünya voleybolundaki gelişmeleri yakından izlemek, bu gelişmeler doğrultusunda karar vericilere yardımcı olabilecek seçenekler sunmak, voleybol paydaşlarını ve tüm voleybol kamuoyunu aydınlatmaya yardımcı olacak rapor, analiz, akademik çalışmalar sunarak kendini sürekli büyüten Türk voleybolu ve mümkünse ülkemiz sporu için yararlı bir kaynak olmaktır.

VOLAP İlkeleri

Türk voleybolunun tüm kategorilerde tüm paydaşlarıyla bugün ve gelecekte sağlam temellere oturtularak hakettiği yere ulaşması ve bu yeri muhafaza ederek dünya voleybol ekolü olmasına destek vermekte istekli olan Voleybol Araştırmaları Platformu VOLAP, voleybol stratejileri, analiz ve araştırmaları üreterek bunları paylaşmayı hedeflemektedir. Önyargısız, bilimsel temelli, gerçekçi ve somut bilgiye dayanan seçenekler ve çözümler sunarak, güçlü ve zayıf yanlarımızı tespit etmek, karar alıcılara farklı stratejileri analiz ağırlıklı bir bakış açısı ile sunmak, çeşitli araştırma alanları bulunan VOLAP için öncelikli konulardır.

Türk ve dünya voleybolu üzerine düzenleyeceği tartışma, seminer, beyin fırtınası yanında, akademisyen, gazeteci, kulüp temsilcisi, voleybol paydaşları ve karar vericilerin bilgi ve düşüncelerinden herkesin yararlanması amaçlı, analiz, rapor, yazı, periyodik yayınlar yoluyla ülke voleybolunun dünya voleybolu içinde daha etkin bir rol oynayarak ekol olmasına katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

VOLAP Nedir?

Açıklanan amaçları ışığında Voleybol Araştırmaları Platformu VOLAP, voleybolun ülkemizde yayılmasına ve gelişmesine katkı sunmak amacına hizmet etmek isteyen her paydaşı biraraya getiren bir voleybol düşünce ve etkinlik platformudur. VOLAP, kar amacı olmayan, voleybolun stratejisi üzerine araştırmaların ve etkinliklerin birarada toplandığı, bu amaç için çalışan spor kulübü derneklerinin içinde bulunduğu bir düşünce ve etkinlik platformu olup bir akademik kurula, danışma ve onur kuruluna, gönüllü çalışanlara, temsilcilere, yurtiçi ve yurtdışında konusunda uzman voleybol ve spor insanlarına sahiptir ve Türk voleybolu hakkında düşünen ve fikir üreten herkese de açıktır.

VOLAP’ın içinden doğduğu veya işbirliği içinde bulunduğu derneklere bağış yapmak yanında temel ilkelerimiz ışığında destekte bulunabilmek için toplatılara, seminerlere, yayınlara reklam vermek, gelişime destek amaçlı düzenlenen faaliyetlere sponsor olmak da VOLAP’ı desteklemenin diğer yoludur.

VOLAP’ın Çalışma Alanları

 • YURTİÇİ
  Kadın Voleybolu
  Erkek Voleybolu
  Altyapı Voleybolu
  Plaj Voleybolu
  Paralimpik
 • YURTDIŞI
  Avrupa
  ABD
  Uzak Doğu
  Türk Konseyi ve Türki Cumhuriyetler
  Balkan Ülkeleri
 • PAYDAŞLAR
  Kulüpler
  Antrenörler
  Voleybolcular
  Sporcular
  Spor Yöneticileri
  Üniversiteler
  Öğrenciler
  Kulüp Çalışanları
  Spor Basını
  Seyirci
  Aileler
 • YENİ DÜNYA
  Dijital
  Sosyal Medya
  ve Fanlar
  Marka
  Sponsorluk

Hadi birlikte düşünelim.